Đón đọc bộ sách kinh tế của tác giả Lê Minh Tôn đã phát hành trên Amazon

1/ Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản. 230k.

2/ Nền kinh tế tri thức – Tôn Phi, Trần Nhật Vy. 500k.

3/ Chân dung nhà tư bản- 500k.

4/ Các phép tính cơ bản của thị trường chứng khoán-Nguyễn Tấn Quan chủ biên, Tôn Phi biên tập. 2 300 000 VNĐ.

5/ Khái niệm “dumping” trong kinh tế học hiện đại. 2 000 000 VNĐ

6/ Làm giàu với Amazon. 230 000 VNĐ.

7/ Văn hóa doanh nghiệp. 460 000 VNĐ.

8/ Nghiệp vụ ngân hàng. 500 000 VNĐ.

Địa chỉ thanh toán: 142720499- Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn qúy vị bạn đọc.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s