Giới thiệu giáo trình Lý luận văn học. Nhiều tác giả, Tôn Phi chủ biên.


Ảnh bìa sách Giáo trình lý luận văn học trên Amazon.

Kính thưa quý vị,
Văn học là môn khó nhất trong xã hội, vì nó là môn khởi nguyên.
Người Đức, đất nước giỏi về khoa học kỹ thuật, cũng nói: “Khởi thủy là lời, kết thúc cũng là lời.”
10 năm ăn học, sẽ cho ra kết quả.

Việc tôi lên được Amazon, cho tới nay, vẫn là một cú sốc đối với nhiều người.


Mỗi ngày, bạn viết ba dòng văn. Cuối năm, bạn sẽ có một tác phẩm. Về nguyên tắc, một thiếu niên 17 tuổi cũng có thể viết sách, bán sách và làm giàu được trên Amazon một cách hoàn toàn chân chính. Về nguyên tắc, một thiếu niên 17 tuổi cũng có thể viết sách, bán sách và làm giàu được trên Amazon một cách hoàn toàn chân chính.
Thời thế đã thay đổi hoàn toàn.

Số ISBN quốc tế:

9798770099317

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 550 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Viết bởi Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Sách có bán trên Amazon. Trên Amazon, cho quý vị đọc trước 30 trang.

Đặt mua sách Giáo trình lý luận văn học.

Donate us

50,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s