Giới thiệu giáo trình Lý luận văn học. Nhiều tác giả, Tôn Phi chủ biên.


Ảnh bìa sách Giáo trình lý luận văn học trên Amazon.

Kính thưa quý vị,
Văn học là môn khó nhất trong xã hội, vì nó là môn khởi nguyên.
Người Đức, đất nước giỏi về khoa học kỹ thuật, cũng nói: “Khởi thủy là lời, kết thúc cũng là lời.”
10 năm ăn học, sẽ cho ra kết quả.

Việc tôi lên được Amazon, cho tới nay, vẫn là một cú sốc đối với nhiều người.


Mỗi ngày, bạn viết ba dòng văn. Cuối năm, bạn sẽ có một tác phẩm. Về nguyên tắc, một thiếu niên 17 tuổi cũng có thể viết sách, bán sách và làm giàu được trên Amazon một cách hoàn toàn chân chính. Về nguyên tắc, một thiếu niên 17 tuổi cũng có thể viết sách, bán sách và làm giàu được trên Amazon một cách hoàn toàn chân chính.
Thời thế đã thay đổi hoàn toàn.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Gía bán: 1 200 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sách có bán trên Amazon. Trên Amazon, cho quý vị đọc trước 30 trang.

59-592713_read-more-rss-donate-us-red-icon-png

Đặt mua sách Giáo trình lý luận văn học.

Donate us

50,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s