Mời dự phòng họp của các nhà khoa học Việt Nam.

Nhà khoa học Cao Văn Việt- Hà Tĩnh. Chủ trì cuộc họp.

Ngay lúc này.
Mời các bạn tham gia buổi họp mặt của các nhà khoa học, phát minh.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6405050326…

Meeting ID: 640 505 0326
Passcode: 797979

15h đến 16h hôm nay.
Sự tham gia của quý vị là niềm vinh dự của chúng tôi.
Ảnh: Nhà khoa học Cao Văn Việt- Hà Tĩnh.
Phát minh của ông Cao Văn Việt là phát minh xây nhà không khói bụi.
Số tài khoản: 0400 390 86168
Ngân hàng: Sacombank. Chi nhánh Hà Tĩnh.
Số điện thoại: 0915823131
Email: caovanviet168@gmail.com

Donate us button

Donate scientist Cao Van Viet

Thank you very much.

50,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s