Thư mời họp mặt các nhà khoa học.


Thời gian: 15h đến 16h thứ Hai, 13/12/2021.
Ngôn ngữ: Anh-Việt

Địa điểm phòng Zoom:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6405050326?pwd=a1g0ZUFDRHRLNGhPMUV4a2c4ZXN4Zz09

Meeting ID: 640 505 0326
Passcode: 797979

Chủ trì: Ông Tôn Phi, tập đoàn Charlie.
Sự có mặt của quý vị là niềm vinh dự của chúng tôi.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com
Lê Hà: 098 5174398

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s