Huy Hung photographer and his grandfather

Ông ngoại và cháu ngoại (em trai con cô ruột) của Tôn Phi.
Em họ hiện nay là thợ studio giỏi nhất thị trấn Nghèn.

Chụp ảnh gia đình ở gần Cầu Nghèn, điện thoại: 085 7785678, Huy Hùng studio. Ảnh cưới rất chuyên nghiệp và tận tâm.

Huy Hùng studio nhận dạy nghề cho thanh niên Hà Tĩnh.

Donate us button

Ủng hộ cho Qũy dạy nghề của tập đoàn Charlie

Donate us

20,00 US$

12 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s