Giới thiệu sách “Kinh tế học Tư Bản chủ nghĩa, lý thuyết, bài tập và đáp án” của tác giả Tôn Phi.

Sách đã tái bản lần thứ 2.

Trải qua mùa Covid khó khăn, nhà nhà, người người suy nghĩ về chủ nghĩa tư bản cùng với cách tổ chức của nó.

Bên Tây, có ông Charles Eames nói một câu đã trở thành danh ngôn:

“Thiết kế là xếp đặt các yếu tố khéo léo nhằm đạt được mục đích cụ thể.”

Tư Bản chủ nghĩa. Từ “tư bản” có gốc là Capitalism. Capital chỉ về sự lưu thông. Nếu một dòng nước chảy (lưu thông), nó sẽ trong. Nếu một dòng nước không chảy ( không lưu thông), nó sẽ đục. Kinh tế học tư bản chủ nghĩa là làm cho mọi thứ đều lưu thông.

Nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi thử xuất bản cuốn Kinh tế học Tư Bản chủ nghĩa này. Chúng tôi sẽ làm độc lập với Amazon để xem bán được bao nhiêu cuốn. Nếu thử nghiệm này thành công, có thể chúng tôi sẽ tách khỏi Amazon.

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó- Abraham Lincohn.

Giá bán: 500 000 VNĐ.

Hộp thư đặt sách: tonphi2021@gmail.com hoặc 0344331741 (gặp tác giả Tôn Phi)

Số tài khoản: 0344331741- Ngân hàng Quân đội MB-C hủ tài khoản: Tôn Phi.

Đặt mua sách

Gía bán: 500 000 VNĐ

22,80 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s