Internet sẽ làm thay đổi đất nước Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Chiều chiều uống cà phê với nhà báo Lê Phú Khải.
Nhà báo Lê Phú Khải nói rằng, Internet sẽ thay đổi đất nước Việt Nam.
Bác Khải còn nói rằng, đất nước Việt Nam sẽ trở về với Nhân- Nghĩa-Lễ -Trí-Tín.
Nước Việt Nam giàu có về tài nguyên hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, mà Việt Nam nghèo đói thì quá vô lý. Hy vọng vào tầng lớp thanh niên.
Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh.

Đặt mua sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh.

Gía tiền: 460 000 VNĐ. Số tài khoản Ngân hàng Quân đội: 0344331741- Tôn Phi.

Donate us button

Đặt mua sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh

Donate us

20,00 US$

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s