Chính sách hỗ trợ tác giả của nhà xuất bản Sống Mới.

Ảnh: Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, người đỡ đầu cho Tôn Phi bước vào khoa học. 

Kính chào các bạn,

Chúng tôi là Tôn Phi và Hương Giang, chủ nhân nhà xuất bản Sống Mới, một thành viên của tập đoàn Charlie..

Chúng tôi có chính sách hỗ trợ các tác giả trẻ.

Trước tiên, xin được nói rằng, chúng tôi miễn phí phát hành 100% cho tác giả. Nghĩa là, tác giả không cần hối lộ, chạy chọt bất kỳ đồng nào để chúng tôi phát hành sách điện tử, sách in cho quý vị.

Chúng tôi còn giúp tác giả đăng ký bản quyền miễn phí. Nghĩa là, bản quyền của cuốn sách vĩnh viễn thuộc về tác giả và gia đình tác giả, người thừa kế của tác giả.

Khi bán được sách, tác giả được hưởng 70% lợi nhuận, nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi hưởng 30% lợi nhuận.

Một số tác giả khó khăn sẽ được nhà xuất bản chúng tôi hỗ trợ chi phí trước cả khi cuốn sách ra đời. Đây là chính sách đãi ngộ nhân tài của chúng tôi.

Các tác giả có tác phẩm, hãy gởi đến cho chúng tôi.

Trân trọng,

Sài Gòn, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Tôn Phi & Hương Giang.

Liên lạc:

tonphi@shop-charlie.com

huonggiang@shop-charlie.com

Donate us

Tiếp sức cho nhà xuất bản Sống Mới

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s