Mời mua laptop tại cửa hàng Tôn Phi

Mời các bạn mua laptop tại cửa hàng Tôn Phi.

Cửa hàng có các loại máy HP, Dell đầy đủ cho quý bạn.

Trân trọng,

Tôn Phi

Email: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741

Đặt mua máy qua email tại: huonggiang@shop-charlie.com

Donate us button

Góp vốn cùng cửa hàng máy tính Tôn Phi Charlie

Số tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi Số tài khoản: 0344331741- MB-Tôn Phi. Trân trọng cám ơn quý bạn.

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s