“Anh Phi ơi. Em phô-tô sách của anh đọc nha.”

Kính thưa quý vị.
Sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của Tôn Phi tiếp tục được nhiều người đặt mua.
Có cô gái đặt mua nhưng ở xa, sợ đợi lâu, nên cầm sách của Tôn Phi ra quán phô-tô. Xong rồi, cô gái gửi thư cho Tôn Phi, xin phép phô-tô:

  • Anh Phi ơi. Em xin phép phô-tô sách của anh ra đọc nha. Anh cho em số tài khoản để em chuyển tiền cho anh. Để em chụp cho anh tấm hình để anh quảng cáo sách nha.

Cảm tạ Đức Chúa Trời.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s