Phòng họp Zoom. Chủ đề: Luật bản quyền Microsoft.

Chủ đề: Luật bản quyền Microsoft.

https://us02web.zoom.us/j/6405050326…

ID phòng: 6405050326

Mật khẩu phòng: 797979

Thời gian: 9h00 đến 9h50 Chủ Nhật ngày 26/12/2021. (và các chủ nhật hàng tuần)

Vinh dự được tiếp đón quý vị.

Diễn giả: Quế Nguyễn- cựu nhân viên tập đoàn Microsoft Việt Nam.

Tập đoàn Charlie Sài Gòn hân hạnh tài trợ chương trình này.

Góp vốn cùng tập đoàn Charlie

Donate us

20,00 US$

Giới thiệu sách luật bản quyền Microsoft đã phát hành trên Amazon, cho đọc trước:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s