Hiểu biết căn bản về quy hoạch và kiến trúc của nhà xuất bản Sống Mới.

Hiểu biết căn bản về quy hoạch và kiến trúc.

Nhiều tác giả. Tôn Phi chủ biên.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Cho phép trả sau.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Sau khi gởi tiền đặt sách, quý vị tải sách về tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s