Ai chăm chỉ làm việc, người đó sẽ được đền đáp.

Kính thưa quý vị,
Tác giả Tôn Phi sáng nay ngủ dậy, thấy khoản tiền 21.41 usd (488 148 VNĐ) về máy.
Khác với những người khác có bài thi thi xong là vứt, ngày xưa đi học, tôi lưu trữ từng bài trên đám mây. Năm 2021, tôi gom lại thành sách và xuất bản trên Amazon. Ngày nay gặt trái thơm quả ngọt.


Nhận lương trên Amazon phải nhận qua một hai ngân hàng trung gian, gọi là Payoneer. Bạn cần làm Payoneer, chúng tôi có dịch vụ làm Payoneer cho bạn.


Đây chỉ mới là tiền nhuận bút, chưa phải tiền bán sách.


Nghề đáng trân trọng nhất trong xã hội chính là nghề nông.


Các bạn ạ. Nếu theo nghề học hành, thì hãy học hành chăm chỉ. Nếu theo nghề chân tay, hãy làm một người thợ giỏi. Mọi người chăm chỉ đều sẽ được đền đáp tương xứng.

Tôn Phi
tonphi2021@gmail.com

10 comments

  1. If you’d like to find more information about my work for you in Congress, small business resources, commendations, internships, military academy nominations, wildfire readiness plans and more, please visit my website at YoungKim.House.Gov.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s