Bán bộ sách Ngữ pháp tiếng Anh của Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến dịch.

Ngữ pháp tiếng Anh của Betty Schrampfer Azar, kinh điển của khoa sư phạm tiếng Anh.

Bộ này tốt hơn bộ của Raymond Murphy.

Giá bán: 270 000 VNĐ. (bao ship).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 0344331741. Ngân hàng Quân đội MB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Hoặc: 142720499-ACB-Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com

Hân hạnh phục vụ quý khách.

Thanh toán bằng thẻ quốc tế:

Mua sách Ngữ pháp tiếng Anh 4 tập

Buy the books with the price of 170 000 VNĐ

7,45 US$

Một cảnh làm sách của nhà xuất bản Sống Mới, cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s