Chúng ta làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Ảnh: Nhà thiên văn học Mayer người Thụy Sỹ.

Đừng để ý đến tấm hình phía sau. Trước là bức ảnh Tôn Phi chụp chung với nhà vật lý thiên văn Mayer người Thụy Sỹ. Ông là người đầu tiên tìm được một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.

Hồi học cấp II, chúng tôi có ông thầy Tửu. Ông nói với học sinh xã Vượng Lộc rằng: “Trong bất kỳ thời thế nào, các con cũng sẽ vươn lên được, nếu các con biết nhìn ra con đường.”

Nay không biết thầy còn hay không.

Cũng như thầy Tửu, vừa đi dạy, vừa mở 3 cái lò gạch, học trò thầy cũng sản xuất ào ạt.

Câu slogan của nhà xuất bản Sống Mới là: “Chúng ta làm việc vì một ngày mai tươi sáng.”

Những thành viên của nhà xuất bản Sống Mới, hay tập đoàn Charlie, đến từ nhiều nơi. Các bạn trẻ chấp nhận một mức lương thấp lúc ban đầu nhưng được tích lũy về sau. Có bạn làm việc không cần lương.

Bạn đừng đổ cho hoàn cảnh gia đình. Hoàn cảnh gia đình tan nát thì không ai bằng gia đình Thomas Edison.

Bạn đừng đổ cho thiết chế xã hội bởi trong môi trường vô cùng gian khó, ở nước Tàu vẫn có những tỷ phú tự thân, đi lên nhờ công nghệ.

Thứ làm khổ con người là tư duy, tư duy trói buộc con người. Năm 2021, về cơ bản, chúng tôi đã cởi trói được cho tư duy đó.

Chúng ta hãy cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng!

Sài Gòn, ngày 02 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

Donate buttons set. Help icon donation

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s