Cô Thuận dạy viết văn.

Năm hai, tôi học cô Thuận, môn Văn học Tây Âu I. Đây là một trong các môn bắt buộc phải qua, thì mới có bằng cử nhân văn chương.

Cô Thuận dạy học trò rất kỹ, rằng, email của các em rất quan trọng.

Nó thể hiện cuộc đời các em.

Ví dụ, cô nói, các em đừng đặt tên là hatsuonglonglanh@gmail.com vì cầm cái email đó, người ta không biết các em là ai cả. Các bạn ạ, phải giữ email cẩn thận như giữ con ngươi.

Đọc một bức thư, là biết được nhận thức của một người. Con người, giàu hay nghèo, sướng hay khổ chưa chắc đã phải đi học lớp 3 hay học hết đại học.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s