Người có nhiều bạn thực ra không có bạn.

Tôi thực ra chỉ có rất ít bạn.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tôi mở tiệc tất niên. Trước đó, đã thông báo 1 tháng. Gần đến ngày, lại thông báo 1 lần nữa. Như đã thông báo trước, mọi chi phí xăng xe, đi lại sẽ được Tôn Phi-Charlie đài thọ.

Ngày 31/12/2021, tôi cho tất cả nhân viên của Charlie nghỉ việc. Ai muốn làm ngày đó cũng không được phép làm. Ngày nghỉ là phải nghỉ.

Giới chủ Tư Bản chủ nghĩa cho nhân viên nghỉ ngơi nhiều để chúng đi chơi.

Chỉ có 2 người đến. Một người ở Long An, một người ở Bình Dương.

Khách đến thăm tôi ở quận 7, tôi chưa hề để ai tay không ra về. Đến, tôi bày cho làm ăn. Và, trong mâm cơm cuối năm ấy, có mối quan hệ nào, tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Ai không đến được nói thật rất khó vươn lên. Trong mâm cơm ấy, ai khó khăn bao nhiêu, sẽ nói ra, để những người trong mâm cùng giúp đỡ. Lúc ra về cả đoàn đều vui vẻ.

Càng lớn tuổi càng ít bạn. Những tình bạn lớn tuổi, ta phải giữ.

Có một người, mời 7h, 8h mà 9h mới đến. 9H đến thì tiệc đã tan. Chúng tôi xếp lịch về sớm, để, ai nấy về đến nhà trước 22h00.

Cụ nội tôi, Tôn Lệ, mang tiếng bạn bè đầy nhà, vẫn dặn con cháu rằng: “Tao còn không có bạn, nữa là tụi bây.”

Những người bạn đến với ta đêm giao thừa rất là quý. Tôi lì xì ngay trên bàn. Cuộc đời chỉ cần vài ba người bạn thôi đủ rồi, đông làm gì?

Sáng mai, 1/1/2022, có giáo sư Nguyễn Đình Cống và nhà báo Nguyễn Đức mở hàng cho tập đoàn Charlie. Một sự khởi đầu quá may mắn.


Chúng ta không hề vội.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s