Nhà văn Tôn Phi hướng dẫn bạn cách gây quỹ cho sinh viên Việt Nam khởi nghiệp.

Ảnh: Cô hiệu phó trong sân trường.

Xin nói ngắn gọn thôi, để bạn đọc đọc xong và đi làm.
Bạn muốn mở một xưởng in, hãy viết một bức thư:
“Tôi muốn mở một xưởng in.”
Dưới thư đề số điện thoại và email của bạn.
Người ta sẽ giúp bạn mở xưởng in. 90 triệu người Việt, không lẽ không có ai giúp bạn mở xưởng in? 90 triệu người, chắc chắn sẽ có người cùng sở thích với bạn, chưa kể người nước ngoài. Khi tôi viết trên Facebook là muốn mở nhà xuất bản, một ông anh chưa từng gặp cho tôi số tiền 10 triệu đồng. Bạn cũng vậy, tôi sẽ giúp bạn.


Do đó, muốn làm gì, thì cứ làm sớm, miễn là, chính đáng, và, hợp với đạo Trời. Bạn phải có một sáng tạo độc quyền.
Cám ơn các bạn đọc bài.

Ủng hộ quỹ khởi nghiệp của tập đoàn Charlie

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s