Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.

Tối qua, nhà báo Nguyễn Đức, người bảo vệ tử tù Hồ Duy Hải gửi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất bản Sống Mới.

Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn sinh viên tại Sài Gòn, theo diện ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại sau.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Chỉ với hai nhân viên, chúng tôi xuất bản các ẩn phẩm điện tử lẫn ấn phẩm in thành sách khắp thế giới.

Bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s