“Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, còn kẻ nào không có, thì chính thứ nó đang có, cũng sẽ bị lấy đi.”

Anh gia sư và cô học trò nhỏ. Sài Gòn 2014.

Bạn làm nghề gì, nên có lộ trình 10 năm, 20 năm để phát triển nghề đó.

Đừng vay tiền đi xuất khẩu lao động. Đó là hạ sách. Tình trạng của nước Việt Nam hiện nay là do mộng khoa cử quá nặng nề.

Tôi đang bày cho một người bạn làm thương hiệu tăm xỉa răng. Người bạn thấy tôi nói rất đúng và khen rằng phương pháp thật là hay. Sau khoảng 2 năm, bạn sẽ có một doanh nghiệp sản xuất tăm xỉa răng ngay tại làng quê Hà Tĩnh. Vốn bỏ ra chỉ 1 USD. Bạn cầm bao tăm đi bán trong làng, 10 nhà thì ít lắm cũng có 1 nhà mua tăm ủng hộ bạn. Bạn có chịu nhục được hay không mà thôi.

Bạn có bất kỳ mặt hàng gì, hãy đề tên mình lên đó, làm một thương hiệu riêng, sao cho không ai có thể làm trùng. Như chúng tôi, hai cái tên “Charlie” và “nhà xuất bản Sống Mới”, ai muốn cướp cũng không được.

Chính sách của Trung Quốc là lùa hết thanh niên Việt Nam đi nước ngoài, dưới một danh từ hết sức mị dân, gọi là “xuất khẩu lao động”. Con người không phải là một mặt hàng để mà xuất khẩu. Mạng lưới Trung Quốc rất kinh hoàng.

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi

ACB: 142720499.

MB: 0344331741

Tất cả chủ tài khoản Tôn Phi

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate buttons set. Help icon donation

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi

Donate us

19,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s