Bán sách từ điển Anh-Anh-Việt của Oxford

Gía bán: 200 000 VNĐ. Sách khuyến học. Freeship tận nhà.

Số tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Hoặc 0344331741-MB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sau khi chuyển khoản xong, quý vị nhắn tin với huonggiang@shop-charlie.com hoặc tonphi2021@gmail.com để nhận sách. Trân trọng cám ơn.

Tôn Phi.

Donate us button

Ủng hộ nhà xuất bản Sống Mới

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s