Giới thiệu phòng học online ngành văn học của ông Tôn Phi

Lưu ý, phòng học không cấp bằng cấp (diploma) hay chứng chỉ (certificate) gì.

Học phí: 50 000 VNĐ/buổi.

Tôi mời những người dạy văn giỏi để đến dạy cho bạn.

Thời gian: Sáng thứ Ba và sáng Chủ nhật hàng tuần, từ lúc 8h00 đến 10h00 sáng. Giải lao giữa buổi từ 8h55 đến 9h05.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s