Nên sản xuất cái gì?

Gia đình bạn có truyền thống làm gì, bạn làm cái đó.

Cụ ngoại Tôn Phi làm quan tư đồ triều đình Huế. Thế thì, khi Tôn Phi đi viết sách, chắc chắn sẽ thành công. Kêu Tôn Phi đi đánh nhau, chắc chắn sẽ thất bại. Mình phải làm cái gì mà nhà mình có cơ sở tinh thần sẵn có.

Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Bố bạn làm thợ sơn giỏi, thì bạn cũng hãy làm thợ sơn. Nhưng, bạn phải nâng lên một tầm cao mới, có thể bạn nghĩ ra công thức sản xuất sơn. Con hơn cha là nhà có phúc.

Chiều nay, Tôn Phi gặp một nhà đầu tư, người ấy gửi một số tiền, rồi hỏi, phải sản xuất cái gì. Tôi trả lời, sản xuất ghế mây.

Với tôi, ở quê dễ thành công hơn ở thành phố. Ở quê không mất tiền mặt bằng.

Phải làm cái gì mà chưa có ai nghĩ ra.

Ở Việt Nam, Tôn Phi là người đầu tiên viết cuốn Nền kinh tế tri thức. Việt Nam, muốn khá, phải mời những bậc đầu óc như doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình về làm bộ trưởng hoặc thủ tướng, thì mới tái hoạch định được nền kinh tế.

Trời cho tuổi trẻ, tuổi trẻ là tuổi bình minh sáng tạo. Hết tuổi này rồi, bạn làm gì cũng sẽ rất khó.

Lớp Tôn Phi, ai sản xuất cái gì, đều mời Tôn Phi mua ủng hộ. Tôn Phi luôn luôn mua, để ủng hộ bạn, và, để khích lệ bạn tiến lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s