Ai gieo hạt của cây gì, sẽ gặt hoa quả của cây đó.

Ảnh: Người gieo giống. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Thưa quý vị.

Ai gieo hạt của cây gì, sẽ gặt lại hoa quả của cây đó. Điều này thì không có trường phái tư tưởng nào phản biện hay phản đối gì được.

Bạn đã tự hỏi mình đang gieo cho hạt giống nào không? Một cánh đồng không thể cùng lúc trồng nhiều hạt giống, bởi cây nọ sẽ đè chết cây kia. Cũng vậy, những người đầu tư cho Kant một ít, đầu tư cho Hegel một ít, cuois cùng chả được gì. Người Việt gọi đó là: “Lắm mối, tối nằm không.” Hãy đầu tư cho trường phái tư tưởng nào mà bạn thấy có hoạt lực và chỉ đầu tư cho nó thôi, đừng có đầu tư tràn lan, khi lực học của mình còn chưa ổn định.

Các bạn ơi, hãy cùng Tôn Phi đầu tư cho triết Nho, Thái Bình minh triết của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Tôi là một giáo dân tin Chúa Giê-su, nhưng, tôi vẫn phải nói rằng, chủ đạo của dân tộc Việt là Thái Bình minh triết. Chính quyền Sài Gòn thành công là nhờ đã pha trộn Thái Bình minh triết và chủ nghĩa tư bản một cách tài tình. Tôi muốn mỗi gia đình Việt Nam có một cuốn Cửa Khổng, một cuốn Vấn đề quốc học của giáo sư Kim Định.

Kết bạn Zalo: 0344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s