Giới thiệu sách Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sách phân tích về thương mại điện tử, dưới lăng kính toán học và triết học.

Nếu bạn làm trong tư nhân, bạn phải học về thương mại điện tử. Hoặc là đua ngay bây giờ, hoặc là tụt hậu.
Gía: 500 000 VNĐ.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Hân hạnh đón tiếp quý bạn

Đặt mua sách

Buy book

22,18 US$

Phần đọc trước trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s