Thuốc trị con virus mang tên “Thất nghiệp”.

Tôn Phi. Ảnh: Năm 3 ngành văn học.

Việt Nam 2021, hàng triệu người tháo chạy khỏi đô thành Sài Gòn.

Đó chỉ là khúc dạo đầu của những tháng ngày hoảng loạn.

Hội đồng định tâm thức kinh tế nhận định rằng, còn có một con virus nguy hiểm hơn con Covid, mang tên virus thất nghiệp, sẽ tàn phá quê hương Việt Nam những ngày sắp tới.

Ngay lúc này đây, chỗ cần người thì thiếu người, chỗ thừa người thì thừa người. Nhà máy ở Bình Dương thiếu công nhân thì không có công nhân. Quê hương Nghệ Tĩnh cần ruộng thì thiếu ruộng do đã bán hết rồi. Chỗ cần người lại không có người.

Tất cả đều nhận ra, đất nước cần một triết lý lãnh đạo mới. Ngoài Thái Bình minh triết truyền thống của dân tộc ra, không có một triết lý nào nữa cả. Các bạn bịa ra lắm dịch vụ rồi sinh ra lạm phát. Chỉ có một dịch vụ duy nhất, ấy là triết Việt.

Trước năm 1975, khoa triết của trường Văn Khoa là khoa sôi nổi nhất châu Á. Bây giờ, tôi khẳng định khoa triết là khoa ngu nhất của trường Nhân Văn. Vì sao vậy?

Khoa triết không dạy các tác phẩm của giáo sư Kim Định. Các thầy cô trong khoa này, chẳng phải bị chế độ ép gì cả, mà là, đã bị triết học Tây Âu tẩy não. Não bị tẩy nặng đến mức không đánh giá được nền triết nào là cao hay thấp. Họ thấy triết nào cũng như triết nào, rồi họ dạy cho học sinh học kiểu cỡi ngựa xem hoa, thăm mỗi thứ một tí, không đâu vào đâu, rồi cấp cho tấm bằng ra trường, hành trang kẹp lép.

Cấp 3, chúng tôi học lớp thầy Nam chủ nhiệm. Bữa đó là môn giáo dục tư tưởng, thầy chủ nhiệm chuyên ngành hóa cũng phải dạy. Nhưng, thầy không dạy, thầy mở sách Hóa học ra ôn tập cho các bạn. Thầy hiệu phó đi qua nhắc nhở, thầy Nam lại mở sách giáo dục tư tưởng ra cho hiệu phó xem. Hiệu phó đi rồi, thầy Nam lại mở sách Hóa học ra ôn cho lớp. Các bạn ạ, đừng đổ cho chế độ, chế độ chỉ chiếm 40% thôi, còn lại 60% nơi con người. Người giỏi sẽ được tự do. Thầy Nam có tự do, vì thầy giỏi, không ai ép được thầy dạy cái gì không dạy cái gì. Cũng vậy, các thầy cô giáo dạy triết có nghĩa vụ phải phổ biến triết Việt cho sinh viên.

Hai khoa căn bản của trường Nhân Văn là khoa triết và khoa văn. Khoa triết đã hỏng. Khoa văn lại có dấu hiệu hồi sinh. Khoa giỏi nhất trường vẫn là khoa văn. Đúng như tên gọi, trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Cái tên sẽ không mất đi cùng năm tháng.

Việt Nam, muốn phục hưng kinh tế, phải mời cho được doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò Hòa Lan, về làm bộ trưởng hoặc thủ tướng. Ông ấy sẽ hoạch định kinh tế vĩ mô cho cả dân tộc Việt Nam.

Bao nhiêu con người, học hành thừa mứa, bằng cấp đầy người đó, chỉ cần một tổng chỉ huy giỏi nữa thôi, đó là ông Trịnh Vĩnh Bình. Sắp tới, các bạn sẽ được chứng kiến những nước cờ cực kỳ cao siêu của Tư Bản chủ nghĩa.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng Một năm 2021.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s