Vì sao nói năm 2022 sẽ là năm đói kém của nhân loại?

Năm 2022 chưa qua được một tháng, mà “Người túng thiếu kêu la” (thơ Park Kim Ung).

Ở nhiều nơi, người ta đoán ra được sự đói kém. Số ruộng đất suy giảm, mà số miệng ăn lại tăng, chưa kể môi trường nông nghiệp bị hư hại, tất nhiên đói kém sẽ gia tăng.

Hơn ai hết, nhà báo là người dự đoán chuẩn nhất về xã hội. Giáo sư Nguyễn Văn Hoài khoa tôi dặn rằng: “Các em ạ. Nhà báo là người nhìn ra điều xã hội không ai nhìn thấy.” Xã hội đọc phải báo cáo láo, nhà báo phải đọc được báo cáo thật.

Các bạn hãy “tích cốc phòng cơ, dưỡng nhi đãi lão”, chuẩn bị đủ vật lực cho những ngày đói kém sắp tới.

Ảnh: Tôn Phi hồi đi làm nhà báo, có danh nhưng không có tiền.

Ngày 06 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

One comment

  1. Thứ nhất là loạn bài ca, thứ hai loạn chữ,
    thứ ba loạn tiền, thứ tư loạn gạo … nước nhà mới yên ( nghe nói của Tràng Trình)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s