Giới thiệu tác phẩm Phân tích truyện Kiều của nhà văn Tôn Phi.

Truyện Kiều là di sản tinh thần của dân tộc Việt Nam. Truyện kể về cuộc đời nàng Kiều, từ tiểu thư con nhà trung lưu trong xã hội Trung Hoa cũ, bán mình chuộc cha, mười năm làm gái lầu xanh và cuối cùng được về đoàn tụ với gia đình.

Tác phẩm thành công ở chỗ, đã giải ra được các hằng số của các nền văn minh từng xuất hiện trong Truyện Kiều.

Giá sách: 850 000 VNĐ.

Liên lạc đặt sách:

+84344331741 (gặp nhà văn Tôn Phi)

tonphi2021@gmail.com (gặp ông Tôn Phi)

huonggiang@shop-charlie.com (gặp cô Hương Giang)

Số tài khoản thanh toán tiền sách:

142720499- ACB-Tôn Phi hoặc 0344331741-MB-Tôn Phi.

Các bạn ở nước ngoài hãy mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s