Có một căn bệnh gọi là bệnh tủi thân.

Các bạn ạ. Có một căn bệnh tên là bệnh tủi thân. Bệnh tủi thân tàn phá tâm hồn con người rất ghê gớm. Nó đã giết đi rất nhiều thiên tài.

Triết gia (gọi là nhà văn thì đúng hơn) Karl Marx trong lúc tủi thân chế ra một chủ nghĩa. Đó là chủ nghĩa của những người nghèo tủi thân.

Người không tủi thân sẽ sản xuất được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có bao nhiêu sẽ sản xuất bấy nhiêu.

Các bạn ạ. Đừng có tủi thân. Hãy làm tới đi.

Người có bệnh tủi thân nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý học khoa học về tâm lý bài bản ra, sẽ giúp bạn gỡ được cái đinh trong đầu đang cản bạn tiến bộ.

Triết gia Tôn Phi đã thắng được bệnh tủi thân. Bạn đọc cũng vậy.

Sài Gòn, ngày 07 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi

tonphi2021@gmail.com

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi.

Số điện thoại: 0344331741

Số tài khoản ngân hàng Quân Đội: 0344331741- Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s