Nền phú hậu, bậc tài danh. Văn chương nết đất, thông minh tính trời.

Trong Truyện Kiều, tả về nhân vật Kim Trọng như sau:
“Nền phú hậu, bậc tài danh.
Văn chương nết đất, thông minh tính trời.”

Giả sử Kim Trọng ghê gớm như vậy, tại sao lại không cứu được bố vợ mình là Vương viên ngoại và em vợ mình là Vương Quan? Kim Trọng là con nhà trâm anh thế phiệt, tại sao lại để vợ mình bán thân? Giống như một triệu phú để vợ mình ốm bệnh không có tiền đi viện chữa rồi chết vậy.
Thật không hiểu nổi cuộc đời vô lý này.
Coi chừng, mình cũng giống như Kim Trọng.
Qúa vô lý các bạn ạ.
Tác giả Tôn Phi không giải thích nổi.
Hôm nay có quà là sách Nền kinh tế tri thức và Phân tích Truyện Kiều cho bất kỳ ai đến thăm.
12 Phạm Văn Nghị, quận 7, ngày 07 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s