Gửi người hay tặng thiệp

Phan Thị Chiêu Anh
Phan Thị Chiêu Anh

Hàng ngày, chúng tôi nhận được nhiều thiệp từ bạn bè cũ mới. Mỗi tấm thiệp là một tình cảm, một tấm lòng.

Mỗi khi nhận được thiệp, chúng tôi đều rất vui.

Nhưng sẽ quý hơn nữa nếu bạn tự làm thiệp và gửi cho người thân.

Để học cách tự làm thiệp, hãy liên hệ với: tonphi@shop-charlie.com (gặp Tôn Phi)

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s