Mạng xã hội, tác hại và lợi ích.

Ảnh tư liệu.

Nhà văn Tôn Phi

Internet là một môi trường hổ lốn. Có người lên đó mang vàng bạc về nhà. Cũng có người lên đó tha rác về nhà.

Một người nói với học sinh rằng đừng lên mạng đọc tin là sai, một người nói với học sinh rằng lên đọc tin đa chiều trên mạng cũng là sai, trong hàng đống tin tức có cái đúng và có cái sai. Người giỏi sẽ lựa cái lợi về cho mình.

Các phe phái đánh nhau rất khốc liệt trên mạng xã hội. Giống như trong hai người ngửi khói thuốc, người hút khói thuốc không đọc hại bằng người đứng bên ngửi cách thụ động, Người chịu hậu quả không phải là người thuộc một trong các phe phái đó, mà là độc giả tưởng mình đứng ngoài cuộc.

Các bạn nam học hành thấp hay bị rủ lên mạng chơi game (gêm) kiếm tiền. Kiếm tiền được từ game chỉ có nhà sản xuất mà thôi. Người dùng bị mất tiền bạc, hoặc mất thời gian, hoặc mất gia đình, bạn bè mà không biết.

Các bậc phụ huynh nên trang bị cho con cái hành trang để khỏi nghiện net, nghiện game. Hành trang đó còn là sự tự giác của mỗi đứa trẻ.

Internet có sức thu hút ghê gớm. Nhiều thanh niên, buổi chiều, không dạo phố nữa, mà cắm mặt vào Internet. Có những đứa trẻ rời điện thoại vài phút là không chịu được. Làm sao để cai nghiện cho chúng? Rất khó, trừ khi đứa trẻ tự giác. Ở Nhật có hẳn một trại cai nghiện game Flippy Bird.

Các nhà văn, nhà báo có sứ mệnh rất lớn trong thời điểm này.

Tôi phải mời bạn bè ăn tiệc ở ngoài đời, không mời họp qua online được. Cái điện thoại và cái máy tính sẽ lấy đi hết thời gian của mọi người. Phải đến nhà hàng, tắt hết điện thoại, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Một năm 2021

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s