Khủng hoảng thừa xảy ra trên toàn thế giới.

Bức tranh này ở nhà hàng Handi Ấn Độ ở quận 7. Tôi thường ngắm nó cả tiếng đồng hồ.

Trong tranh, 21 con lạc đà đương uống một bể nước. Cảnh xảy ra ở Ấn Độ khoảng thế kỷ 15.

Cảnh bình yên hạnh phúc của con người.

Nhưng sang thế kỷ 21 này, cái giếng kia đã cạn. Số súc vật và con người tăng cao. Con người đối mặt với nạn đói khát ở châu Phi và Trung Đông. Ở châu Á là ô nhiễm môi trường. Ở châu Mỹ là nạn khủng bố. Ở châu Úc là núi lửa phun trào.

Trên thế giới hiện nay, có khủng hoảng thừa. Con người thích buôn bán chứ không thích chế tạo, sản xuất. Vì buôn bán nhanh giàu hơn, nên số người trong ngành buôn bán thì thừa, số người trong ngành sản xuất thì thiếu.

Số cử nhân văn chương thì thừa. Số cử nhân văn chương có sức sáng tạo thì thiếu.

Số công nhân may thì thừa. Số công nhân may biết vẽ mẫu đem bán như cô bạn mới quen của Tôn Phi thì thiếu.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s