Ông chủ Vip nhất năm 2021

Ảnh: Tôn Phi và cô giáo dạy tiếng Pháp. Đại học KHXHNV 2015-2016.

Chúng tôi là tập đoàn sách-máy tính Charlie.
Chúng tôi có:
Một nhà xuất bản Sống Mới ( New Live Publishing house).
Công ty luật Charlie Sài Gòn.
Hân hạnh được phục vụ quý khách.


Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s