Giới thiệu sách Giáo trình văn học hiện đại Việt Nam II của tác giả Tôn Phi.

Đặt sách tại: huonggiang@shop-charlie.com

Giá sách: 650 000 VNĐ (30 USD).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 0344331741- MB-Tôn Phi. Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate buttons set. Help icon donation

Đặt mua sách Giáo trình văn học hiện đại Việt Nam II của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 650 000 VNĐ.

30,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s