Người có lý tưởng sẽ có phát minh.

Kính thưa quý vị,
Phát minh không có độ tuổi. Bên Ấn Độ, có những ông già 80 tuổi mới bắt đầu phát minh.

Phát minh là thang đo cao thấp của một nền văn hoá.

Các bạn ạ.

Cần phải lăn lộn vào đời sống thì kiến thức của chúng ta mới được kiện toàn. Khi kiến thức đầy đủ, bạn bắt đầu có thể có phát minh.

Sách Chuyện chàng thợ hồ của tác giả Tôn Phi.

Giá: 300 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi

0344331741-Ngân hàng Quân đội MB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate us button

Mua sách Chuyện chàng thợ hồ của tác giả Tôn Phi

Donate us

14,08 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s