Thân phận trí thức

Hồi học cấp 2 trường trung học cơ sở Vượng Lộc, tôi học ông thầy Tửu môn vật lý. Ông nói một câu rất hay: “Có thể em không biết. Về nhà em đọc em sẽ biết.”

Đúng vậy thưa các bạn, mình không biết cái gì, mình về nhà mở sách ra đọc thì mình sẽ biết thôi. Dù sao, bạn nên đến trường đến lớp đầy đủ cho có bài bản. Học đường tốn học phí khoảng gấp đôi học trường.

Thực ra con người học đã quá nhiều. Cho đến nay vẫn chưa có ai sử dụng hết kiến thức vật lý đã học trong sách giáo khoa lớp 12. Thậm chí, có nhiều người học xong đại học vẫn không biết cách viết một bức thư sao cho tử tế, dễ nghe.

Bạn muốn phát triển khả năng gì, hãy đi gặp các bậc đàn anh trong khả năng đó. 10 người thì cùng lắm 7 người từ chối bạn, còn 3 người kia sẽ giúp đỡ bạn.

Ngày xưa ưa trí thức nói suông. Ngày nay trí thức phải lăn tay vào hành động, thì mới tinh thông về lý thuyết được. Người Tàu gọi đó là 5 bước: bác học-thận tư-quảng vấn-minh biện-đốc hành.

Làm đày ải con người không gì khác ngoài tư tưởng. Chỉ cần nhổ được cái đinh trong tư tưởng ra thôi là bạn sẽ thông suốt. Có người ở nhà tự học được thành luật sư.

Người trí thức ngày nay còn phải biết kiếm tiền. Hiện nay, đã có nhiều nơi thu mua kiến thức, trí thức, sản phẩm sáng tạo công nghệ, thu mua các bài văn, các bài sử, các giảng liệu địa lý. Nền kinh tế tri thức đã tới gần. Chúng ta hãy sửa soạn cho nền kinh tế ấy. Họ chỉ coi chất lượng sản phẩm của bạn, và nhân cách của bạn. Do đó, hãy tự tin lên.

We all must work together.

Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 10 tháng Một năm 2021.

Tôn Phi (tonphi2021@gmail.com)

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s