Kế hoạch làm việc của nhà xuất bản Sống Mới trong năm 2022

Trong năm 2022, triết gia, nhà văn Tôn Phi duy trì các công việc trong năm 2021.

Chúng tôi tiếp tục chính sách gieo giống, đỡ đầu cho các tác giả trẻ Việt Nam.

Cụ thể, chúng tôi bổ sung vào các đầu sách cũ. Chúng tôi đã có cuốn “Phân tích truyện Kiều”. Chúng tôi sẽ làm thêm cuốn “Bình giảng Chinh phụ ngâm khúc”.

Hai tác phẩm Truyện Kiều và Chinh phụ ngâm khúc là hai đỉnh cao của văn chương Việt Nam. Một kế hoạch làm việc của Tư Bản chủ nghĩa có thể kéo dài đến 200 năm. Nhà xuất bản Sống Mới có thế quốc dân và thế quốc tế.

Tôi sẽ đầu tư cho một người bạn trong đội bảo vệ mở nhà hàng.

Liên lạc:

Tôn Phi: tonphi@shop-charlie.com

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com

Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s