Giới thiệu tác phẩm Tìm hiểu về Thái Bình minh triết của nhóm tác giả Trung tâm Văn Bút Việt Nam.


Tác giả: Nguyễn Việt Nho (chủ biên)- Tôn Phi- Nguyễn Cảnh Hậu.

Đây là 3 tác giả chủ yếu của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (Saigonpick.com).

Hàng trên bìa sau:

Chủ Đạo của Đạo Lý đó là gì cùng gốc gác của hai nền Nho học Việt Nho và Hán Nho xuất khởi tử đâu sẽ được làm rõ trong các bài viết tiếp theo. Giờ xin tiếp tục nói về Việt Nho:

          Việt Nho đã xuất hiện trước cả đời Thương, ở thời Hạ và nó bị mờ nhạc dần và  hầu như biến mất khi Hán Tàu thành công thực dân các tộc Bách Việt phương Nam, từ sông Dương Tử đến đất Cù Tôn (Chiêm Thành).

          Việt Nho mất vì các nhà cầm quyền Hán tộc liên tục tìm cách xóa sạch dấu vết Việt Nho; họ phịa sách sử để đoạt quyền trước tác, nhưng vẫn không hoàn toàn xóa sạch được vì tính chất “vô ngôn” của văn hóa ta được lập trình trên huyền thoại, huyền sử chứ không là trên thực thoại, thực sử:

“… Đã bao lần đốt sách giết học trò

Đã bao lần sửa viết quanh co

Kẻ thù vẫn không bao giờ xóa được …”

Thơ TĐ Nguyễn Việt Nho

Sách trình bày mạch lạc về Thái Bình minh triết, chủ đạo tộc Việt. Quý vị càng mua sách nhiều, càng an toàn cho chúng tôi.

Chúng ta cùng khôi phục chủ đạo tộc Việt. We all must work together.

Trân trọng,
Tôn Phi.

Số trang: 300 000 VNĐ (14.28 USD).
Số ISBN: 979-846727992
Nhà xuất bản Sống Mới. Năm phát hành: 2021.

Số tài khoản mua sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn Phi.

Hộp thư liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách Thái Bình minh triết

Buy the book with the price of 300 000 VNĐ.

14,28 US$

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s