Nạn đói cuối cùng của nhà văn Tôn Phi.

Nhân loại đang đối mặt với nạn đói cuối cùng.
Các học thuyết gắn nhãn khoa học thực ra rất phản khoa học, bởi nếu một thuyết là khoa học thực thụ và chân chính thì phải đơn giản đến mức tâm trạng hài nhi cũng có thể hiểu được.

Ngày nay, người ta lười làm việc nặng, nên mới lâm vào nghèo đói. Grabbike, Ahamove chỉ là làm tạm, chúng tôi không tính đó là nghề.

Nếu bạn muốn đi một nơi không ai biết, thì có nhiều nơi như thế cho bạn đi: Phú Yên, Kon Tum,…Nộp 200-300 triệu để đi Anh-Pháp, là thiếu thông sáng ( trích lời chị bảo vệ đồng nghiệp của Tôn Phi).

Vào giờ phút này, chúng tôi kêu gọi các bạn phả phát huy tính sáng tạo trong con người mình.

Nạn đói cuối cùng của nhân loại rất khủng khiếp. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s