Kho báu vô tận trong chiếc USB của bạn.

Tác giả Tôn Thị Mỹ Trầm và chiếc USB huyền thoại của anh Phi để lại. Bản quyền ảnh: Tôn Thị Mỹ Trầm/Tập đoàn Charlie Sài Gòn.

Trong chiếc USB của bạn, có bao nhiêu kiến thức. Bao nhiêu kiến thức là bấy nhiêu kho báu, quy đổi được thành tiền nếu bạn biết cách sử dụng.

Thực tế, chưa ai dùng hết kiến thức lớp 11 cả. Chủ nhà thầu chưa bao giờ dùng đến vi phân tích phân. Kiến thức cấp ba đã là quá nhiều. Nếu bạn được học đại học thì càng vĩ đại. Trong nền kinh tế tri thức, người giỏi một ngành nghề gì thì không thể nghèo trong ngành nghề đó được. Ai học ngành gì, hoặc nghề gì, hãy phát triển nghề đó.

Nếu bạn có sản phẩm sáng tạo, hãy ghi chép cẩn thận ra giấy và trong USB. Có thể 10 năm sau bạn mới dùng đến. Nếu đó là phát minh, bạn hãy đến gặp tập đoàn Charlie Sài Gòn của chúng tôi, chúng tôi chuyên thu mua phát minh.

Chiếc USB anh Phi để lại cho em gái. 10 năm vẫn còn dùng được. Bản quyền ảnh: Tôn Thị Mỹ Trầm/Tập đoàn Charlie Sài Gòn.

Viết bởi Tôn Thị Mỹ Trầm/Tôn Phi hiệu đính.

Đón đọc sách Cách khai thác mạng Internet của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon tại đây:

Ủng hộ tác giả:

Ủng hộ tác giả Tôn Thị Mỹ Trầm

Donate her

20,00 US$

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s