Văn hóa viết email.

Một nội dung, làm việc trên email, được đánh giá uy tín hơn, nếu cùng nội dung đó, làm việc trên Zalo, hay kể cả Telegram.

Ví dụ, một đoạn hội thoại giữa ông A và ông B. Sau này, đoạn hội thoại đó trở thành một phát minh. Căn cứ vào tin nhắn qua lại trên email, người ta sẽ xác minh được phát minh là của ông A hay ông B. Còn nếu đoạn hội thoại trên Zalo thì mạnh ai người nấy sống.

Thường, quan sát khoảng 10 email, hoặc 10 bài văn của một người trên Facebook, người ta sẽ biết, người ấy có khả năng hay có tố chất để trở thành nhà khoa học hay không. Thậm chí, chỉ cần đọc tên email thôi là người ta biết bạn đứng đắn hay không, mà không cần phải gọi điện thoại cho bạn. Mạng Internet là một nơi nhảm nhí, nhưng là mỏ vàng cho những ai biết cách khai thác.

Ví dụ, bạn gây dựng một cơ sở trên Internet. Cái này miễn phí. Mỗi ngày, bạn nhỏ vào đó một giọt nước. Sau một năm, bạn sẽ có một đại dương. Nhiều người biết ông Tôn Phi có một chiến lược thần kỳ nhưng vẫn không ai bắt chước được chiến lược đó, chứng tỏ có một bí mật ở đâu đây. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ như công khai. Chủ nghĩa Tư Bản có những nước đi vô cùng cao siêu.

Khi bạn gửi thư, đừng nói dài dòng, câu này chữ đen, câu kia bôi xanh, câu nữa bôi đỏ. Các câu trong cùng một đoạn văn phải cùng một cỡ chữ, cùng một màu chữ. Trong thư nêu được đầy đủ mấy ý vắn tắt, bao gồm bạn là ai, làm nghề gì, cần liên hệ vấn đề gì và có thể làm gì để giúp bạn.

Bạn hãy thử viết một thư mời thôi, người ta sẽ biết được trình độ của bạn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Một năm 2022.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Đón đọc sách Văn hóa người dùng trên Internet của nhà văn Tôn Phi:

Ủng hộ quỹ viết văn của nhà văn Tôn Phi

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s