Giới thiệu nhà hàng Ấn Độ Dahi Handi (tiếp theo).

Ngay lúc này đây, tại nhà hàng Handi, quận 7.
Mỗi người đến dự tiệc được anh Tôn lì xì một tờ 1 Usd may mắn (23000 VNĐ).
Tiệc từ 11h30 đến 15h00, cơm bình dân Ấn Độ.
Mời tất cả anh em, bạn bè.
Trân trọng,
Tôn Phi.

8 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s