Giới thiệu sách Nguồn gốc văn hóa Việt Nam của các tác giả Tôn Phi và Lê Trọng Hùng.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Kính thưa quý vị.

Văn hóa là gốc rễ của mọi vấn đề.

Văn hóa Việt Nam là một văn hóa rất lớn, đã làm chủ của văn minh nông nghiệp Đông phương. Vấn đề tìm kiếm nguồn gốc văn hóa Việt Nam, hơn bao giờ hết, là một vấn đề tối quan trọng.

Sài Gòn, ngày 28 tháng 11 năm 2021
Tôn Phi.
Liên lạc và góp ý cho các tác giả: tonphi2021@gmail.com

Mời các bạn mua sách “Nguồn gốc văn hóa Việt Nam” của các tác giả Tôn Phi và Lê Trọng Hùng.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Mua sách trên Cửa hàng sách-máy tính Charlie:

Đặt mua sách Nguồn gốc văn hóa Việt Nam

Buy the book with the price of

37,48 US$

Phần đọc trước sách trên Amazon:

Bạn nào ở nước ngoài có thể mua sách qua Paypal: tonphi2021@gmail.com

Giao sách sau khoảng tối đa 30 phút.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s