Các nhà khoa học Vũng Tàu mời triết gia Tôn Phi đến thăm.

Hôm nay, triết gia Tôn Phi được các nhà khoa học ở Vũng Tàu mời về thăm.
Cám ơn các bạn ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Vũng Tàu, ngày 17 tháng Một năm 2022.

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s