Bạn phải có một sản phẩm đặc trưng.

Bố mẹ mà thương yêu con, thì phải tạo cho con một thương hiệu riêng, rồi vun đắp nó, ngày qua ngày.

Ví dụ về sản phẩm đặc trưng: Khi nghĩ về Tôn Lệ thì cả xã Vượng Lộc nhớ về một ông dũng cảm tài trí, dám tổ chức đội săn voi, săn hổ. Trong khi những địa chủ khác thì không được nhắc tới, vì họ không có sản phẩm đặc biệt như cụ Tôn Lệ của tôi.

Sản phẩm đặc trưng có 2 loại:

Một loại, là nhờ thương hiệu vun đắp. Bạn mua tăm tre về, rồi chia thành gói, dán nhãn của bạn lên đó. Cái này ai cũng làm được.

Loại thứ hai, là nhờ phát minh. Chẳng hạn, phát minh nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi. Phát minh này không ai theo được.

Tùy theo lực học, tùy theo tài năng, bạn chọn đường lối phát triển riêng cho sản phẩm của gia đình mình.

Bạn cần tài trợ cho dự án khoa học, liên lạc với: teacherkimngan@hotmail.com

Ủng hộ quỹ khởi nghiệp Charlie:

1-4

Ủng hộ quỹ khởi nghiệp Charlie

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s