Bàn về lối sống tối giản của người Nhật

Người Nhật có lối sống tối giản. Vì vậy họ giàu có và quý tộc.

Người Nhật, cho dù là người lớn, có công, thì sau khi chết cũng chỉ chôn với diện tích rất nhỏ, như những người nghèo khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s