Cách xin tài trợ cho nhà khoa học.

Ảnh: Độc giả đọc sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành.

Khi tôi muốn in một tác phẩm, song tôi chưa có tiền, làm sao để in? Không còn cách nào khác, tôi phải gõ cửa các đại gia trong quận 7 Sài Gòn. Tôi đưa cho họ xem một cuốn sách của mình, để họ biết rằng, tôi là nhà khoa học thực thụ và có đóng góp nhiều cho xã hội. Sau đó họ xem xét một khoản tài trợ cho tôi. Trước hết mình phải làm cho bản thân mình có giá trị trong mắt người đời. Không ai tự dưng cho không tiền một người không có giá trị. Đây là một cô gái trong tòa nhà bày cho tôi.

Bạn cần xin tài trợ cho dự án khoa học, hãy gửi cho Tôn Phi, Tôn Phi sẽ đi xin dự án giúp bạn.

Trân trọng,
Tôn Phi
Hộp thư: tonphi2021@gmail.com
hoặc tonphi2021@hotmail.com

Ảnh: Độc giả đọc sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie ấn hành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s