Giới thiệu tác phẩm Mênh mông thế sự của giáo sư Tương Lai

Giáo sư Tương Lai là một giáo sư giỏi ở Việt Nam. Chuyên ngành xã hội học. Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Vào những năm cuối đời, ông viết tác phẩm Mênh mông thế sự.

Tác phẩm Mênh mông thế sự là một tác phẩm điểm tin, kèm theo những bình luận của tác giả.

Mời các bạn tìm đọc.

1-11

Ủng hộ quỹ xuất bản của tập đoàn sách-máy tính Charlie.

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s