Những biến chuyển sắp tới của nền khoa học thế giới.


Lê Minh Tôn


Một ông thợ máy chế xe Honda chạy xăng thành xe chạy pin mặt trời ở quận 5, mấy vị trong ngành đến làm khó khăn. Bọn Nhật Bản nghe được tin, chạy sang gặp ông thợ đó để mua bản quyền sáng chế. Chúng ta biết được rằng, nhà phát minh không bao giờ nghèo.


Nền khoa học thế giới, tưởng chừng như không còn gì để phát minh nữa, vẫn sẽ tiếp tục có những phát minh. Khối ngành văn-sử-triết sẽ có nhiều phát minh hơn khối ngành toán-cơ-tin.


Trong những ngày tháng sắp tới, một nhà khoa học sẽ được tham gia các tập đoàn lớn để hỗ trợ cho việc phát minh của nhà khoa học đó.


Cùng với sự tiến bộ của cơ học lượng tử và mạng Internet, việc trở thành nhà khoa học giờ đây đã rất dễ dàng, nếu bạn có tinh thần làm việc nghiêm túc.


Muốn làm khoa học phải có đội, có nhóm, một mình không thể làm được.


Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Một năm 2022.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741


Tác giả Lê Minh Tôn, tên khai sinh Tôn Phi, là tác giả trẻ ở TP.HCM có ẩn phẩm xuất bản trên Amazon, đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Charlie Sài Gòn.

a36c143c-5c16-414f-9740-cc761d767802

Ủng hộ quỹ nghiên cứu khoa học của Charlie

Donate us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s